Zonnepanelenaanbieders
     
     

Zelf energie produceren, wat betekent dit in de meterkast?

Slimme meter handleiding ISKRA

Veelgestelde vragen

INSTALLATEURS IN UW EIGEN WOONPLAATS

BTW op Zonnepanelen terugvragen

Uw geheel eigen adviseur

Wij zijn MTH. Begonnen als eenmanszaak in Emmeloord, zijn we in ruim 60 jaar uitgegroeid tot onze huidige 18 vestigingen. We bedienen onze klanten op het gebied van accountancy en belastingadvies. Maar ook in corporate finance, werkgeversdiensten, ondernemers- én persoonlijk financieel advies hebben we een brede expertise ontwikkeld. Efficiënt in de uitvoering en creatief in de advisering.

Klanten

We werken voor zeer uiteenlopende klanten, van particulieren en mkb tot groot bedrijf. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Ook internationaal kunnen wij u prima van dienst zijn door ons partnerschap met het wereldwijde netwerk van zelfstandige kantoren van Moore Stephens.

Wij heten u graag welkom op een van onze vestigingen of bezoek onze website voor meer informatie: http://www.mth.nl/nl/news/item/zonnepanelen/

Heeft u op of na 20 juni zonnepanelen laten plaatsen en levert u stroom terug aan het energienet? Dan is het mogelijk om de btw op de aanschaf- en installatiekosten terug te vragen in het jaar van aanschaf. Voor slechts € 120 ex. btw nemen wij alles voor u uit handen.

Indien u onderstaande formulier invult, zullen wij de btw op zonnepanelen zo snel mogelijk voor u terugvragen!

Laat MTH mijn BTW teruggaaf regelen

Bent u al ondernemer? Lees dan de "Veelgestelde vragen", waarin antwoord wordt gegeven op vragen voor ondernemers. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met de Adviesgroep Omzetbelasting van MTH via (033) 258 03 30.

MTH ondernemers contact

Voor coöperaties en instellingen gelden specifieke regels. Neem hiervoor contact op met uw MTH-adviseur. Rechtstreeks contact opnemen met de Adviesgroep Omzetbelasting van MTH kan via (033) 258 03 30.

MTH coöperaties en instellingen contact
Wat betekent forfait?

Het forfait is een bedrag dat door de Belastingdienst vooraf is vastgesteld. Aan de hand van het opwekvermogen van uw installatie wordt het forfait bepaald. Dit forfait is daarmee de btw die u verschuldigd bent. Het forfait is een bedrag tussen de € 5 en € 100. Er is voor een forfait gekozen, omdat het niet voor alle bezitters van een installatie mogelijk is de elektriciteit die wordt teruggeleverd te registreren. Het forfait is afhankelijk van het type zonnepanelen dat u heeft. Dit kunnen geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen zijn. Bij geïntegreerde zonnepanelen gaat het om een installatie die tevens dient als dakbedekking, terwijl niet-geïntegreerde op bestaande dakbedekking wordt aangebracht.

Voor welke rechtsvorm geld deze regeling?

De regeling voor teruggaaf van btw op de aanschaf- en installatiekosten voor het plaatsen van zonnepanelen geldt voor elke rechtsvorm. De Kleine ondernemersregeling (KOR) in combinatie met de ontheffing van administratieve verplichtingen is echter alleen mogelijk voor eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (cv) en voor zover het te betalen btw-bedrag (na verrekening met de voorbelasting) beneden de € 1.345 blijft.

Het voordeel van de KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen is dat u geen btw-aangifte hoeft te doen. Dit betekent ook dat u het forfait niet hoeft af te dragen. In dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van btw en mag u ook geen btw in rekening brengen.

De ontheffing voor administratieve verplichtingen gaat pas in het jaar volgend op de aanschaf van uw installatie. Indien u in 2014 zonnepanelen laat plaatsen, komt u vanaf 2015 in aanmerking voor de ontheffing van administratieve verplichtingen.

Mijn factuurdatum is 23 juli maar de installatie was op 10 juni. Kan ik de BTW terugvragen?

De datum van installatie is bepalend. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 10 juni. In dit geval kunt de btw in principe alleen terugvragen indien u zich vóór 1 augustus heeft aangemeld als ondernemer bij de Belastingdienst. Indien u de zonnepanelen na 20 juni heeft laten plaatsen, kunt u het verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf

Is een rijbewijs voldoende als identiteitsbewijs?

Ja, mits ook de achterkant van u rijbewijs is meegestuurd. Hierop is namelijk het Burgerservicenummer (BSN) zichtbaar.

Een klant met een eenmanszaak heeft al een btw-nummer, maar zijn energierekening staat op naam van de particulier, wat kan de klant het beste doen?

Een ondernemer kan ervoor kiezen de zonnepanelen aan te schaffen in het kader van zijn huidige onderneming. De tenaamstelling van de factuur voor de aanschaf- en installatiekosten voor de zonnepanelen moet ook op zijn onderneming staan. De btw kan dan worden verwerkt in de reguliere aangifte van de onderneming. Indien de onderneming niet in aanmerking komt voor de KOR in combinatie met de ontheffing voor administratieve verplichtingen, moet ieder jaar het forfait worden aangegeven.

Indien de factuur voor de aanschaf- en installatiekosten voor de zonnepanelen op naam de particulier staat, kan er voor worden gekozen om aan te melden bij de belastingdienst als ondernemer. De Belastingdienst beslist dan of er een nieuwe onderneming ontstaat naast de bestaande eenmanszaak. Mocht er een nieuwe onderneming ontstaan, zal wel apart aangifte moeten worden gedaan. Voor de toepassing van de KOR en ontheffing van administratieve lasten en verplichtingen worden uw ondernemingen bij elkaar opgeteld. Indien het te betalen btw-bedrag (na verrekening met de voorbelasting) beneden de € 1.345 blijft, kunt u een ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen.

U hebt een systeem gekocht, maar uw partner heeft een eenmanszaak met btw-nummer op hetzelfde adres. Ook de energierekening staat op naam van uw partner.

Bepalend hierbij is of er sprake is van een (huwelijks)goederengemeenschap. Dit wil zeggen dat partijen gezamenlijk eigenaar zijn van de panelen. In dat geval kan volgens de staatssecretaris van Financiën enkel degene die de energienota op zijn of haar naam heeft staan zich aanmelden als ondernemer voor de btw.

Is er geen sprake van een (huwelijks)goederengemeenschap, dan is de vraag voor welk deel u eigenaar bent van de panelen. Ben u bijvoorbeeld getrouwd, huwelijkse voorwaarden aangegaan onder ‘koude uitsluiting’ en staat de factuur van de aanschaf- en installatiekosten voor de installatie op uw naam, dan kunt u zich aanmelden als ondernemer. Indien u op grond van een huwelijkse voorwaarden beiden eigenaar bent van de installatie, kan alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld zich aanmelden als ondernemer.

U ontvangt correspondentie van de Belastingdienst met betrekking tot de omzetbelasting. Wat te doen?

MTH verzoekt de Belastingdienst om als correspondentieadres voor de btw te worden opgenomen in de administratie, zodat u geen post ontvangt die te maken heeft met de teruggaaf van btw. De praktijk leert dat de Belastingdienst soms toch de post naar u stuurt. Post die betrekking heeft op de vaststelling van de belastingplicht, aangifte omzetbelasting en het rekeningnummer voor ondernemers, behoort bij ons binnen te komen. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met MTH.

Toekomstige consequenties

Hoe groot is het risico dat de btw-teruggave niet lukt?

Btw-teruggave blijft mensenwerk en wordt derhalve niet automatisch afgewikkeld. Het is daarom zaak dat de gegevens die door u worden aangeleverd kloppen. De kans dat de btw-teruggaaf dan lukt is zeer groot. De Belastingdienst kan natuurlijk altijd nadere vragen hebben over uw situatie. MTH is in dit geval het aanspreekpunt.

Als de btw-teruggave niet lukt, brengt MTH dan wel kosten in rekening?

Nee, MTH brengt dan geen kosten in rekening.

Wat moet ik doen nadat ik een ontheffing van administratieve verplichtingen heb gekregen?

Nadat wij voor de aangifte hebben verzorgd en de teruggaafbeschikking is ontvangen, dragen wij het dossier aan u over. Van de Belastingdienst ontvangt u ieder jaar een vragenformulier thuis, waarin u wordt verzocht aan te geven of u nog aan de voorwaarden voor de ontheffing voldoet. Indien het te betalen btw-bedrag (na verrekening met de voorbelasting) op jaarbasis beneden de € 1.345 blijft, blijft de ontheffing van kracht.

Een klant heeft een btw-nummer aangevraagd en komt voor 2015 en verder in aanmerking voor de KOR in combinatie met de ontheffing van administratieve verplichtingen. In 2017 begint deze klant toch nog een eigen eenmanszaak. Moet de klant dan vanaf 2017 weer forfait betalen?

De klant zal voor zijn nieuwe eenmanszaak naar alle waarschijnlijkheid een aangifte omzetbelasting gaan verzorgen. Indien het te betalen btw-bedrag (na verrekening met de voorbelasting) op jaarbasis beneden de € 1.345 blijft, blijft de ontheffing van kracht voor de ‘onderneming’ die u reeds dreef door uw installatie. Indien dit bedrag voor de nieuwe eenmanszaak boven de grens van € 1.345 uitkomt, vervalt hiermee ook de ontheffing voor administratieve verplichtingen voor uw onderneming die ziet op uw installatie. U zult dan opnieuw aangifte moeten doen en het jaarlijkse forfait moeten aangeven.

Hoelang zal het mogelijk blijven om de btw op de aanschaf en installatiekosten van een installatie terug te vragen?

De staatssecretaris heeft aangegeven dat zolang de regeling van kracht is, wordt gekeken om op Europees niveau het ondernemersbegrip aan te passen, waardoor eigenaren van een installatie hier niet langer ondernemer zijn. Op welke termijn er een beslissing komt vanuit Europa valt niet te zeggen.