Zonnepanelenaanbieders
     
     

Zelf energie produceren, wat betekent dit in de meterkast?

Slimme meter handleiding ISKRA

Veelgestelde vragen

INSTALLATEURS IN UW EIGEN WOONPLAATS

Financiering zonnepanelen

Voor de particulier

Duurzaamheidslening
Of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening is bij iedere provincie en gemeente verschillend. Sommige verstrekken hem wel, andere niet. Ook kunnen de voorwaarden verschillen. Wil je meer weten over de duurzaamheidslening? Bekijk dan onderstaande webpagina’s van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN).

Over de duurzaamheidslening

De voorwaarden

Deelnemende gemeenten

Energiebespaarlening
De energiebespaarlening is een initiatief van de Rijksoverheid om Nederland energiezuiniger te maken. Deze lening is voor iedereen beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande webpagina.

Over de energiebespaarlening

Voor de zakelijke gebruiker

Energie investeringsaftrek (EIA)
Bovenop uw gebruikelijke afschrijving kunt u met de EIA 41.5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het minimale bedrag dat geinvesteerd moet worden bedraagt €2.300 en heeft een maximum van €118 miljoen. De besparing levert gemiddeld 10% op. U dient binnen 3 maanden na investering een melding te doen bij het AgentschapNL.

SDE+ subsidie
In Nederland wordt de productie van duurzame energie door de overheid gestimuleerd met de  SDE+ subsidie. Via deze subsidie is er in 2015 €3.5 miljard beschikbaar gesteld. Alle vormen van duurzame energie komen hiervoor in aanmerking, dus ook zonne-energie. Er kan een subsidie aangevraagd worden voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen groter dan 15 kWp of voor zonthermie met een apertuuroppervlakte groter dan 100 m².