Zonnepanelenaanbieders
     
     

Zelf energie produceren, wat betekent dit in de meterkast?

Slimme meter handleiding ISKRA

Veelgestelde vragen

INSTALLATEURS IN UW EIGEN WOONPLAATS

Kwaliteitskeurmerken voor Hareon zonnepanelen


Om als consument gemakkelijker een goede selectie te maken op de kwaliteit van de zonnepanelen zoals Hareon zonnepanelen zijn er ook voor zonnepanelen keurmerken. Hieronder volgt een uitleg van de verschillende keurmerken.

Het CE keurmerk

Het CE keurmerk moet vermeld zijn op de zonnepanelen, anders mogen ze niet in Nederland worden verkocht. CE is een Europees merkteken dat het product voldoet aan de Europese wetgeving. Het is geen kwaliteitskeurmerk. Soms is voorafgaande keuring door een erkende instelling vereist. Controles worden uitgevoerd door overheidsinstellingen, in Nederland is dit de Voedsel en Waren Autoriteit.

Het IEC certificaat

De IEC (International Electrotechnical Commission in Zwitserland) ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur. De IEC is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze normen. Dit vindt veelal plaats door een onafhankelijk testlaboratorium. Zonnepanelen worden geproduceerd conform industriestandaard IEC61215. De zonnepanelen moeten een serie tests doorlopen. Daarnaast moeten ze geschikt zijn voor langdurig buitengebruik onder diverse weersomstandigheden. In de tests wordt gelet op de betrouwbaarheid, de duurzaamheid, het rendement en in welke mate de prestaties teruglopen over de jaren. Zonder dit certificaat is verkoop niet mogelijk.

Het ISO certificaat

ISO 9001/9002/9003 en ISO 14001 zijn aanduidingen dat het kwaliteitssysteem van een organisatie is gecertificeerd op basis van een van de ISO normen 9001, 9002, 9003, resp. 14001 (specifiek voor milieu) uitgegeven door de International Organization for Standardization. Het ISO certificaat zegt alleen dat het kwaliteitssysteem van de organisatie aan zekere eisen voldoet. Het zegt weinig over de kwaliteit van de geleverde producten of diensten. De varianten 9002 en 9003 zijn sinds eind 2003 niet meer geldig. Keuringen (zogenaamde audits) en controles worden uitgevoerd door diverse certificatie-instellingen. ISO is hier zelf niet bij betrokken. ISO 9001 en de milieucertificering ISO 14001 zijn de gewenste protocollen die gevolgd moeten worden tijdens de productie.

De RoHS

RoHS komt van het Engelse ’Restriction of Hazardous Substances’, of anders gezegd: Beperking van Gevaarlijke Stoffen. Iedere lidstaat van de EG moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. De richtlijn geldt ook voor zonnepanelen. De volgende stoffen vallen onder de richtlijn: cadmium, chroom (zeswaardig), lood, kwik, PBB en PBDE. Deze laatste twee zijn vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt.

De TUV certificering van zonnepanelen

De Duitse goedkeuring TÃœV wordt wereldwijd aanvaard als een van de meest betrouwbare. Duitsland is koploper in groene energie en specifiek zonne-energie. De meeste innovaties komen hier vandaan. TÃœV zorgt voor een periodieke inspectie van de productie.
Een TÃœV-ID fabrikant heeft een IEC 61215 kwalificatie. Deze test omvat alle zaken die verantwoordelijk zijn voor de veroudering van een zonnepaneel (zonlicht, UV-straling, klimaatveranderingen, koude, warmte, vochtigheid, mechanische parameters, wind, sneeuw, hagel). 
Verder is er een veiligheidstest van het zonnepaneel. Deze test omvat de elektrische veiligheid tegen elektrische shocks (voor zonnepanelen volgens klasse II-veiligheid). Als de zonnepanelen fabrikant voldoet aan de eisen, ontvangt hij een TÃœV-ID certificaat.