Zonnepanelenaanbieders
     
     

Zelf energie produceren, wat betekent dit in de meterkast?

Slimme meter handleiding ISKRA

Veelgestelde vragen

INSTALLATEURS IN UW EIGEN WOONPLAATS

SALDEREN 

Als de zon niet schijnt wekken uw zonnepanelen vaak niet genoeg energie op. De rest wordt geleverd door uw energieleverancier. Op zonnige dagen wekken de zonnepanelen vaak meer energie op dan u nodig heeft, dit deel levert u dan terug aan het electriciteitsnet. Het verrekenen van de teruggeleverde electriciteit met de afgenomen electriciteit heet salderen.

Hoe werkt het?
De hoeveelheid energie, vermeld in kWh (kilowattuur), die u geleverd hebt gekregen van uw energieleverancier staat op uw energienota. Daarvan wordt de hoeveelheid energie die u teruggeleved hebt aan het electriciteitsnet van afgetrokken. Er is een maximale hoeveelheid energie die gesaldeerd mag worden. Deze salderingsgrens is voor iedereen anders, het mag niet meer zijn dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. De hoogte van deze grens kunt u vinden op uw energienota. Verder is salderen alleen mogelijk als u de electriciteit via dezelfde aansluiting teruglevert als waarmee uw energieleverancies u electriciteit levert. Ook gelden alleen de aansluitingen voor kleingebruikers (3x80 Ampere). Uw energieleverancier kan u informeren over uw aansluiting.

Voorbeeld
Uw energieleverancier levert u 3500 kWh per jaar. Dit is uw salderingsgrens. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh per jaar. Daarvan gebruikt u 1000 kWh zelf en levert u 1000 kWh terug aan het electriciteitsnet. Dit wordt afgetrokken van de salderingsgrens van 3500 kWh. Dat betekent dat u nog 2500 kWh moet betalen.