Zonnepanelenaanbieders
     
     

Stern Solartechnik Solar

Stern Solartechnik Solar

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 385 SH Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 385 SH Zonnepaneel

Vermogen: 385 Wp
Rendement zon: 19.6%
Afmetingen(mm): 1719x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 390 SH Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 390 SH Zonnepaneel

Vermogen: 390 Wp
Rendement zon: 19.9%
Afmetingen(mm): 1719x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 395 SH Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 395 SH Zonnepaneel

Vermogen: 395 Wp
Rendement zon: 20.2%
Afmetingen(mm): 1719x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 400 SH Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 400 SH Zonnepaneel

Vermogen: 400 Wp
Rendement zon: 20.4%
Afmetingen(mm): 1719x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 405 SH Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 405 SH Zonnepaneel

Vermogen: 405 Wp
Rendement zon: 20.7%
Afmetingen(mm): 1719x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 410 SH Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 410 SH Zonnepaneel

Vermogen: 410 Wp
Rendement zon: 20.9%
Afmetingen(mm): 1719x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 355 M Zonnepaneel Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 355 M Zonnepaneel

Vermogen: 355 Wp
Rendement zon: 19.48%
Afmetingen(mm): 1755x1038x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 360 M Zonnepaneel Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 360 M Zonnepaneel

Vermogen: 360 Wp
Rendement zon: 19.76%
Afmetingen(mm): 1755x1038x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 365 M Zonnepaneel Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 365 M Zonnepaneel

Vermogen: 365 Wp
Rendement zon: 20.03%
Afmetingen(mm): 1755x1038x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 370 M Zonnepaneel Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 370 M Zonnepaneel

Vermogen: 370 Wp
Rendement zon: 20.31%
Afmetingen(mm): 1755x1038x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 375 M Zonnepaneel Stern Solartechnik 120 Cell Mono ST 375 M Zonnepaneel

Vermogen: 375 Wp
Rendement zon: 20.58%
Afmetingen(mm): 1755x1038x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 400 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 400 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel

Vermogen: 400 Wp
Rendement zon: 21.3%
Afmetingen(mm): 1646x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 395 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 395 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel

Vermogen: 395 Wp
Rendement zon: 21.1%
Afmetingen(mm): 1646x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 390 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 390 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel

Vermogen: 390 Wp
Rendement zon: 20.8%
Afmetingen(mm): 1646x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 385 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 385 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel

Vermogen: 385 Wp
Rendement zon: 20.5%
Afmetingen(mm): 1646x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 380 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 380 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel

Vermogen: 380 Wp
Rendement zon: 20.3%
Afmetingen(mm): 1646x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee

Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 375 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel Stern Solartechnik Shingled Module Full Black ST 375 SH (1646 x 1140 x 35 mm) Zonnepaneel

Vermogen: 375 Wp
Rendement zon: 20.0%
Afmetingen(mm): 1646x1140x35
Optimizer geïntegreerd: Nee