Zonnepanelenaanbieders
     
     

Zelf energie produceren, wat betekent dit in de meterkast?

Slimme meter handleiding ISKRA

Veelgestelde vragen

INSTALLATEURS IN UW EIGEN WOONPLAATS

FAQ

Hoe ziet een zonnepanelen systeem er uit?
Een zonnepanelensysteem bestaat uit zonnepanelen, een omvormer, een montagesysteem en kabels. Zonnepanelen vangen zonnestralingen op en de energie hiervan wordt omgezet naar gelijkstroom. De panelen zijn aangesloten op een omvormer die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom, wat bruikbaar is voor het elektriciteitsnet. Uw meter houdt bij wat u levert aan het elektriciteitsnet en wat u zelf verbruikt. Het elektricteitsnet neemt uw meer geproduceerde elektriciteit op en vult uw elektriciteitsbehoeften aan.

Wat is een zonnepaneel?
Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen die gemaakt zijn van silicium. Silicium bestaat uit twee lagen. Door de invloed van het licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen.

Wat is een omvormer?
Een omvormer is een elektrisch apparaat die de gelijkstroom van zonnepanelen omzet naar wisselstroom, wat bruikbaar is voor het electriciteitsnet. 

Wat is Wattpiek (Wp)?
Wattpiek is het gestandardiseerde vermogen van een paneel. 

Heb ik accu’s nodig?
Er bestaan twee soorten systemen. Een systeem met accu’s waarin opgewekte stroom wordt opgeslagen en een systeem waarin opgewekte stroom wordt omgezet in 230V wisselstroom. Bijna alle zonnepanelen geplaatst op woonhuizen zijn netgekoppeld, deze hebben geen accu’s nodig. 

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?
De ideale helling voor zonnepanelen is tussen de 30°-36°. Een dak dat gericht is tussen het oosten en westen is gebruikelijk voor een zonnepanelen systeem. De meest optimale optie is een dak dat gericht is op het zuiden. Het dak moet ook zoveel mogelijk schaduwvrij zijn.

Is mijn dak, gezien het gewicht, wel geschikt voor de installatie?
Zonnepanelen kunnen op elk dak geplaatst worden, zowel op een plat als op een schuin dak. De dakconstructie moet wel sterk genoeg zijn om het zonnepanelensysteem te kunnen dragen. De totale dakbelasting op een hellend dak is circa 20 kg/m² en op een plat dak is dit circa 30 kg/m². Uw installateur kan uw dakconstructie nakijken.

Heb ik toestemming nodig om panelen op mijn dak te kunnen plaatsen?
Zonnepanelen kunnen op elk soort woningen geplaatst worden. Het is wel nodig dat u de eigenaar van het huis bent. Indien u het huis huurt heeft u de toestemming van de eigenaar nodig. Voor het plaatsen van een zonnepanelen systeem is geen vergunning nodig, behalve voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. U kunt hiervoor informeren bij uw gemeente.

Hoeveel panelen passen op mijn platte dak?
Zonnepanelen hebben gemmideld een oppervlakte nodig van 1,6 m². Bij een plat dak worden de panelen schuin rechtop geplaatst en is er extra ruimte nodig om te voorkomen dat de zonnepanelen schaduw op elkaar werpen. 

Zijn er aanpassingen nodig aan mijn woning of aan mijn elektrische installatie?
Het plaatsen van zonnepanelen heeft meestal gevolgen voor uw meterkast. Indien uw zonnepanelen een vermogen hebben van meer dan 600 Wp (circa 3 panelen), dan is er een vrije groep nodig in de meterkast. Indien er aanpassingen nodig zijn worden de werkzaamheden van te voren door de installateur met u besproken.

Waarom moet de omvormer zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen gemonteerd worden?
Hoe korter de afstand van de DC kabel tussen de omvormer en de zonnepanelen, hoe lager het spanningsverlies zal zijn (en dus een hoger rendement van uw systeem).

Hoeveel is mijn elektriciteitsverbruik?
Het elektriciteitsverbruik is afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Het gemiddeld huishouden verbruikt 3.340 kWh. U kunt gebruik maken van onderstaande tabel om een idee te krijgen van hoeveel u gemiddeld verbruikt.

 Aantal personen in huishouden

1

2

3

4

5

6

Gemiddelde

per huishouden

Gemiddeld gebruik in kWh per jaar

 2.010

3.360

4.120

4.580

5.450

7.790

3.340

Bron: www.nibud.nl

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om mijn verbruik te voorzien?
Een zonnepaneel van 250 Wp levert gemiddeld 223 kWh per jaar op. Als uw verbruik 3.400 kWh per jaar is, dan zou een systeem van 15 panelen voldoende.

Schijnt er in Nederland voldoende zon en heb ik stroom als de zon niet schijnt?
Het rendement van zonnepanelen wordt bepaald door de hoeveelheid licht, dus niet enkel door zonlicht. Zelfs bij bewolkt weer zal uw installatie energie opwekken.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen?
Nee, behalve als u in een monument of een stads-of dorpsgezicht woont. Voor de zekerheid kunt u dit bij www.omgevingsloket.nl nakijken of bij uw gemeente.

Heeft een zonnepaneel systeem onderhoud nodig?
Zonnepanelen hebben niet veel onderhoud nodig. Net zoals ramen worden zonnepanelen op den duur ook vuil. Regen zorgt ervoor dat vogelpoep, bladeren en ander vuil van panelen wordt afgespoeld. Indien u meer wenst te weten over het onderhoud van uw systeem, informeer dan bij uw installateur.

Moet ik mijn zonnepanelen systeem apart verzekeren?
Dit is niet verplicht. Bij veel verzekeringen kan uw zonnepanelensysteem opgenomen worden in de opstalverzekering. Informeer dit bij uw verzekeringsmaatschappij.

Geld lenen
Er zijn meerdere financieringsmogelijkheden voor uw zonnepanelensysteem, zoals via een hypotheek of een financiële verstrekker. Als u uw investering onderbrengt in de hypotheek, dan is het gunstig in verband met de hypotheekrenteaftrek. Het is wel nodig dat u een nieuwe hypotheek afsluit. Meer informatie over het onderbrengen van de investering kunt u navragen bij uw hypotheekverstrekker of tussenpersoon. U kunt ook met een lening uw zonnepanelensysteem financieren. De rente van uw lening is aftrekbaar. Greenloans, als onderdeel van ABN AMRO, verstrekt bijvoorbeeld financiering voor uw zonnepanelensysteem. Ook kunt u bij de SVn een (duurzaamheids)lening afsluiten.

Terugleveren van elektriciteit en salderen
Bij daglicht produceren de zonnepanelen elektriciteit. De elektriciteit wordt niet opgeslagen in grote inefficiënte accu’s, maar op het elektriciteitsnet (salderen). Wanneer dit proces plaats vindt gaat uw meterstand terugdraaien. Wanneer u thuis energie verbruikt zal de meter weer oplopen. Uw energieleverancier zal dan uw verbruik min de productie van uw zonnepanelen berekenen. Dit heet “salderen”. Wanneer het zonnepanelensysteem meer produceert dan u verbruikt zal de energieleverancier het restant elektriciteit van u opkopen. Dit heet terugleveren. De hoogte van het teruglevertarief dat u ontvangt ligt tussen de 6 en 9 eurocent per kWh. Dit verschilt per energieleverancier. De regeling salderen is tot 5000 kWh wettelijk vastgelegd; boven de 5000 kWh is de leverancier verplicht om een redelijke terugleververgoeding te geven. Zie artikel 31c en 95c van het Elektriciteitswet 1998 voor de gedetailleerde informatie over salderen en terugleveren. Tegenwoordig zijn er veel leveranciers die meer dan 5000 kWh salderen.

Artikel 31c
Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier de meterstand ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, met een maximum van 5000 kWh aan op het net ingevoede elektriciteit. Indien de hoeveelheid op het net ingevoede elektriciteit groter is dan 5000 kWh biedt de leverancier voor het meerdere een redelijke vergoeding op basis van artikel 95c, derde lid.

Artikel 95c
1. Bepalingen die zijn opgenomen in overeenkomsten inzake levering van elektriciteit aan afnemers die beschikken over een aansluiting op het net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80A en die tot doel hebben de opwekking van duurzame elektriciteit te verbieden zijn onverbindend.
2. Een houder van een vergunning is verplicht een aanbod van een afnemer als bedoeld in het eerste lid tot teruglevering van door hem geproduceerde duurzame elektriciteit te aanvaarden.
3. Een houder van een vergunning betaalt de afnemer bedoeld in het eerste lid een redelijke vergoeding voor door hem aan het net geleverde duurzame elektriciteit. 4. Bij algemene maatregel van het bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de door een houder van een vergunning te betalen redelijke vergoeding bedoeld in het derde lid.

Bron: Regelgeving salderen – Elektriciteitswet 1998

Voorbeeld:

Verbruik 3500 kWh   Verbruik 3500 kWh
Productie zonnepanelen 1500 kWh   Productie zonnepanelen 5000 kWh
Netto verbruik 2000 kWh   Netto verbruik -1500 kWh