Zonnepanelenaanbieders
     
     

Zelf energie produceren, wat betekent dit in de meterkast?

Slimme meter handleiding ISKRA

Veelgestelde vragen

INSTALLATEURS IN UW EIGEN WOONPLAATS

ZONNEPANELEN OP PLAT DAK

Bij het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak, moet er rekening gehouden worden met onderstaande factoren:

Afstand tot de dakrand
Er moet rekening gehouden worden met de wind, deze trekt aan de zonnepanelen. Daarom zijn er bepaalde marges die bepalen hoe ver de panelen van de dakrand geplaatst moeten worden. Deze verschillen per dak, maar meestal is het ongeveer 0,5 tot 1 meter. Mocht u de panelen toch dichter bij de rand willen hebben, dan moet er meer ballast geplaatst worden. 

Vergunningsvrij plaatsen
In principe kunnen zonnepanelen vergunningsvrij geplaatst worden. Alleen als het gebouw een Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is, of als het gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht  ligt, moet u bij uw gemeente informeren of u een vergunning nodige heeft voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Tussenafstand tussen de rijen zonnepanelen
Om schaduwval van de zonnepanelen onderling te voorkomen moeten de panelen op een bepaalde afstand van elkaar geplaatst worden. Als dit niet gebeurt, en er dus schaduwval ontstaat, wordt de opbrengt op een zeer negatieve manier beinvloed. Zonnepanelen kunnen op een hoek van 10, 15 of 25 graden geplaatst worden. Hoe kleiner de hoek, hoe minder tussenafstand er nodig is (10 graden is 0.5 meter, 15 graden is 0.7 meter, 25 graden is 1.2 meter.

Ballast gewicht
Er moet ballast geplaatst worden als de zonnepanelen op een plat dak staan. Dit kunnen tegels zijn of zakken grind. De hoeveelheid ballast hangt af van verschillene factoren, zoals de omgeving, de hoogte van het dak en de afstand tussen de panelen en de dakrand. 

Oost-West montage
Dit is de beste montagemanier om zoveel mogelijk zonnepanelen op uw dak kwijt te kunnen. De piek zit hierbij vooral in de ochtend en namiddag in plaats van de middag. Ook is er op deze manier weinig ballast nodig. Met deze montagemanier worden de panelen in een punt op uw dak geplaatst wijzend naar Oost en West (zie foto).